show-work-americanjazz

เข้าพิพิธภัณฑ์ ค่าเข้าชม
วันจันทร์

ทุกวันอังคาร – วันเสาร์ : 9.00am – 6:00pm

วันอาทิตย์ : 12.00am – 6.00pm

 

Closed

$6.00 ผู้ใหญ่

$2.50 สำหรับเด็ก

 

เข้า Blue Room Hours
ค่าเข้าชม
Pink-Door-3247วันจันทร์ : 5.00pm – 11.00pm

เริ่มความบันเทิง : 7.00pm

ทุกวันอังคาร – วันเสาร์ : 5.00pm – 1.00am

americanjazzpic

เริ่มความบันเทิง : 8.30pm

วันอาทิตย์ : 7.00pm – 1.00am

เริ่มความบันเทิง : 8.30pm

$10 ค่าเข้าชมสำหรับวันศุกร์และวันเสาร์ อาจมีวันพิเศษที่ไม่ได้มีระบุ ราคาพิเศษ ราคาจะทำเครื่องหมายเอาไว้อื่นยัน